Hjärt problem stör ofta operationer som bukplastik

Många ingrepp i kroppen har bieffekter som man måste kalkylera med. Bröstförstoring, bukplastik eller andra fettsugningar påverkar kroppen ordentligt. I hjärtat medför blodtrycksförhöjning en förstoring av vänster kammare så att hjärtväggen blir kraftigare och till viss del bindvävsinlagrad. Detta medför en ungefär fördubblad risk för dödlighet och insjuknande i hjärtsjukdom. Njurarna drabbas av så kallad nefroskleros, det vill säga skador på de små artärerna i njurarna, vilket försämrar funktionen. Detta är ett mycket allvarligt tillstånd. Njurarna börja läcka ut äggvita och visar andra tecken på dålig funktion. Hjärnan drabbas av stroke och patientens liv är verkligen i fara.

 Comments are closed.